รวมมีมตัวสีขาว น่ารัก กวน ๆ ฮ่า ๆ

มีมกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน เนื่องจากความ ‘สากล’ ของมีมที่ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจสารได้ทันทีที่เห็น และความ ‘กระชับ’ ของมันที่ทำให้สามารถกระจายไปสู่สังคมทั่วไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ มันยังถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำและมีความคุ้นเคยกับโลกออนไลน์เป็นอย่างดี