เปิดเทอม 14 มิ.ย. ยืนยันกำหนดการเดิมเผยครูฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 70%

ชัดเจนแล้วว่า วันที่ 14 มิถุนายน กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) “ไม่เลื่อนเปิดเทอม 2564” ยืนยันจะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ พร้อมกับระบุว่า ขณะนี้ ครู “ฉีดวัคซีนโควิด” แล้ว 70%

วันที่ 9 มิ.ย. 64 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ว่าในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ จะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ ได้แก่

1.On-Site คือ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

2.On-Demand คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

3.Online คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

4.On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน

5.On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือขาดแคลนครู

สำหรับการเรียนที่โรงเรียน หรือ On-Site นั้น ให้ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียน แต่ละพื้นที่ประเมินสถานการณ์ความพร้อม จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของพื้นที่การระบาดของตนเอง โดยต้องเน้นความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้น่าสนใจ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: ข่าว Spring News