15 ภาพงานศิลปะสะท้อนความจริงในสังคมในปัจจุบัน มาช่วยตีความหมายกัน

ศิลปะเป็นกิจการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์จากมโนภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์นั้น แล้วโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ชื่นชมในงานศิลปะ เพราะงานศิลปะแต่ละชิ้นสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากศิลปินได้ บางคนก็ชอบเพราะมันให้แง่คิดต่างๆ

วันนี้เราได้รวบรวมงานศิลปะของ Angel Boligán ศิลปินชาวคิวบา ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นศิลปะให้คุณได้ตีความ งานของเขาเกี่ยวกับโลกของเราในปัจจุบัน แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโลกในยุคปัจจุบันของเรา

1. ธรรมชาติจะหมดไปจากโลกเราเหลือแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างครึ่ง

2. สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้ากันไปหมดแล้ว

3. เบื้องหลังของนักการเมืองบางคน

4. ในชีวิตเราจะมีเพื่อนจริง ๆ สักกี่คน

5. ความรักของหนุ่มสาวในยุคปัจจบุันกัยุคสมัยก่อน

6. ธรรมชาติกำลังขอความช่วยให้รักษาพวกมันไว้

7. ปัญหาในครอบครัวมักเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวเสมออยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดหรือไม่

8. เด็กสมัยนี้ติดกับดักแบบนี้กันง่าย ๆ แน่นอน

9. ได้อย่างเสียอย่าง

10. สมัยนี้ถือว่าแทบเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

11. ชีวิตคู่รักในปัจจุบันจริงที่สุด

12. การเป็นปัจจัยที่ 6 ไปแล้วในสมัยนี้

13. ปิดหูปิดตาด้วยอำนาจต่าง ๆ ในสมัยนี้

14. ขาดมันไปก็เหมือนขาดใจ

15. ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตสินะ

สุดท้ายศิลปะก็เป็นสื่อที่แสดงภาพที่สะท้อนชีวิตสังคมในยุคปัจจุบันแทนตัวหนังสือ และมีความสวยงามอยู่ตัวมันเอง คุณมีความเห็นอย่างเกี่ยวกับภาพที่สื่อสะท้อนกับสังคมในยุคปัจจุบันลองมาแชร์กันได้เลย

ที่มา : instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *