หมดปัญหา “จอฟ้า” เพราะ windows 11 เปลี่ยนเป็น “จอดำ” แทน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2564 ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ได้มีการเปิดตัว Windows 11 ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้วย รวมถึงจอฟ้า (Blue Screen of Death : BSOD)

Blue Screen (จอฟ้า) คือสถานการณ์ที่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ซึ่งเป็นการพยายามติดต่อกับผู้ใช้โดยจะแสดงผลเป็นหน้าจอสีน้ำเงิน (หรือสีฟ้า) พร้อมกับรายละเอียดทางเทคนิคในจุดที่ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานต่อไปได้ และเลขรหัสเปรียบเทียบเพื่อนำไปใช้ค้นหาในเว็บไซต์ส่วนช่วยเหลือของบริษัทผู้ผลิต การแสดงจอฟ้าจะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบ

โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนสีของจอฟ้า (BSOD) เป็นสีดำแทน ให้เข้ากับหน้าจอล็อกอิน และหน้าจอปิดเครื่องบน Windows 11 ที่เปลี่ยนเป็นสีดำ

หน้าจอ BSOD หรือที่เรารู้จักกันในนามจอฟ้า ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกบน Windows 3.0 มีจุดประสงค์ให้ช่างไอทีหรือผู้ใช้สามารถรู้ถึงข้อบกพร่องได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเปลี่ยนบน Windows 8 เพิ่มหน้าเศร้าเข้ามา และ QR Code ในปี 2016

ที่มา : The Verge