แจกโค้ดเพชรฟรี cookie run kingdom 2565 ล่าสุด ไม่มีหมดอายุ

โค้ดเพชรฟรี รวมกันทั้งหมดได้ 9,400 เพชร เอาโค้ดเพรชฟรีไปใช้กันแบบจุกเลย ๆ ไม่มีหมดอายุ

Cookie Run: Kingdom จากเกมวิ่งหนีเตาอบ ในตอนนี้เราจะมาเริ่มสร้างอาณาจักรกัน โดยลักษณะเกมจะเป็น RPG ผสมกับสร้างเมือง และมีระบบสุ่มคุกกี้ที่มีความสามารถแตกต่างกันไป

 500 เพชร2CHAMCOOKINGDOM2
 500 เพชรKINGDOMIAMSIXTAN
 500 เพชรKINGDOMYUNIKO720
 500 เพชรKINGDOMNAMDOBLUE
 300 เพชรWELCOMETOCRKJACE
 300 เพชรWELCOMETOCKSANNA
 500 เพชรKINGDOMOKING5927
 300 เพชรWELCOMETOCRKMATT
 500 เพชรKINGDOMLILKA2021
 500 เพชรKINGDOMSUNBA0128
 500 เพชรKINGDOMSWAMP0130
 500 เพชรWELCOMETOKINGDOM
 500 เพชรTK2PO5GA87DBJALQ
 500 เพชรKINGDOMYANGDDING
 3000 เพชร + 100 เยลลี่เนื้อKINGDOMWELOVEYOU

วิธีนำโค้ดไปเติม

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://game.devplay.com/coupon/ck/th 

1.ในช่องแรกทำการกรอกชื่อ Account ของคุณ ถ้าไม่รู้ว่าชื่อ Account เราอยู่ตรงไหนให้ดูตามรูปด้านล่าง

2.ส่วนช่องล่างให้เอาโค้ดที่ให้ไว้ 8 โค้ดไปเติมได้เลย

BESTGAMEAWARDTHX (ได้  3000 เพชร คุกกี้รันคิงดอม) << ใหม่
WELCOMETOKINGDOM (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
KINGDOMWELOVEYOU (ได้ 3000 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
KINGDOMSUNBA0128 (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
TK2PO5GA87DBJALQ (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
KINGDOMYANGDDING (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
KINGDOMSWAMP0130 (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
KINGDOMLILKA2021 (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
KINGDOMOKING5927 (ได้ 500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม )
WELCOMETOCRKMATT (ได้  300 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
WELCOMETOCRKJACE (ได้  300 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
WELCOMETOCKSANNA (ได้  300 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
TAMAGIVESYOUGIFT (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
KINGDOMNAMDOBLUE (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
50CAFEREWARD1000 (ได้  1000 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
TAMAGIFT500TOYOU (ได้  1000 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)GETUR1SUGARGNOME จำนวน 1 ชิ้น
GETUR3SUGARGNOME จำนวน 3 ชิ้น
GETUR5SUGARGNOME จำนวน 5 ชิ้น
GETUR7SUGARGNOME จำนวน 7 ชิ้น
2CHAMCOOKINGDOM2 (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
KINGDOMIAMSIXTAN (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
KINGDOMYUNIKO720 (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
KINGDOMBERYLLULU (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
Cookiechickenrun (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
CHIMNPERLKINGDOM (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
POONGDENGKINGDOM (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
SOQCESWVJWEKZDVB (ได้  1000 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
OPENSILVERBUTTON (ได้  1000 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)
DOMINOCOOKINGDOM (ได้  500 เพชร คุกกี้รันคิงดอม)